ENERGIJA PROSTORA HELLERAU

Stefanie Minzenmay višestruko je nagrađivana njemačka autorica koja živi i radi u Neussu. Autorica s visokim stupnjem senzibiliteta na originalan i autonoman način  pristupa temama i problemima iz svakodnevnoga okruženja. Serija fotografija  naziva Hellerau, koju pokazujemo na ovoj izložbi, nastala je  na autoričinu nagradnom rezidencijalnom boravku u  Europskom centru umjetnosti HELLERAU u Dresdenu. To je zgrada koja je u svojoj više od sto godina povijesti u nekoliko navrata mijenjala namjenu i sadržaj svoga postojanja. Prvotna namjena joj je bila dvorana za ples, zatim ju je soldateska preuzela i u njoj je bio vojni logor, a poslije Drugoga svjetskog rata u njoj je boravila  ruska vojska. Prostor je snažno komprimiran raznovrsnom energijom, jer u njemu borave ljudi različitih životnih uloga, misli i ideja. Krenulo se od početne praiskonske ideje plesa i pokreta ljudskoga tijela pa do sasvim suprotnih, militantnih misli,  postupanja i prostor  sve to pamti. Ta je zgrada sada mjesto okupljanja umjetnika svih provenijencija. To je ambijent koji kontinuirano akumulira snagu stvaranja i istovremeno emanira plemenitost europskoga zajedništva. Autorica  Stefanie Minzenmay  boravi u ovom,  sada svetom zdanju i s  aparatom u ruci obilazi sve njegove kutke i zakutke  fotografirajući sve što je izvan osnovnoga sadržaja. Fotografira male i neprimjetne detalje i scene, a koje su u konačnici dio sveukupnosti i prostora i sadržaja koji se odvija u tom prostoru. Ona sasvim strpljivo, poput najtemeljitijeg analitičara,  obilazi cjelokupni prostor i svojim stvaralačkim pristupom oslobađa ga i najmanje dokumentarnosti. Fotografirani prizori svojim su sadržajem katkada apsurdni, ali načinom kako ih autorica interpretira postaju bitni i važni. Time ti nevažni i sasvim slučajni i usputni detalji postaju glavni protagonisti  ne samo fotografske slike,  nego i povijesti jednoga prostora. Autorica vještim postupkom mijenja uloge „uhvaćenih“ prizora i nebitno postaje bitno. Fotografije su manjega formata i većina ih je crno-bijela, u svijetlosivim tonovima, a  onaj manji dio je u boji koja je prisutna u minimalnoj mjeri snimljenoga prizora. Vodila je računa o boji kao i o sadržajnom i kompozicijskom elementu slike. Stefanie Minzenmay ovom je serijom fotografskih slika pokazala potpuno razumijevanje medija slike i vidljivo je da  itekako osjeća fotografirani prostor i sebe u tom prostoru.

Borislav Božić, prof.

RAUMENERGIE  HELLERAU

Stefanie Minzenmay ist eine mehrfach ausgezeichnete deutsche Autorin, die in Neuss lebt und arbeitet. Sie nähert sich den Themen und Problemen aus dem Alltag mit einem hohen Maß an Sensibilität, in einer originellen und autonomen Art und Weise. Die Fotoserie namens Hellerau, die wir in dieser Ausstellung zeigen, entstand durch den preisgekrönten Residenzaufenthalt der Autorin im Europäischen Zentrum der Künste HELLERAU in Dresden. Es ist ein Gebäude, das in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte den Zweck und Inhalt seiner Existenz mehrfach verändert hat. Ursprünglich als Tanzsaal gedacht, wurde es von der Soldateska übernommen und in ein Militärlager umgewandelt, und nach dem Zweiten Weltkrieg residierte dort die russische Armee. In diesem Raum ist eine Vielzahl von Energien verdichtet, da er Menschen mit unterschiedlichsten Lebensrollen, Gedanken und Ideen beherbergte. Es begann mit der ursprünglichen Idee des Tanzens und der Bewegung des menschlichen Körpers bis hin zu den völlig entgegengesetzten, militanten Gedanken und Handlungen. Der Raum erinnert sich an alles. Dieses Gebäude ist heute ein Treffpunkt der Künstler unterschiedlicher Herkunft. Es ist ein Ambiente, das die Kraft der Schöpfung kontinuierlich speichert und gleichzeitig den Edelmut der europäischen Gemeinschaft ausstrahlt. Während die Autorin Stefanie Minzenmay in diesem nun heiligen Ort residierte, durchstreifte sie mit einem Apparat in der Hand alle Ecken und fotografierte alles, was über den Grundinhalt hinausging. Sie fotografierte kleine und unauffällige Details und Szenen, die letztlich Teil des Ganzen, des Raums und des Inhalts sind, die sich in diesem Raum abspielen. Ziemlich geduldig, wie der gründlichste Analytiker, durchstrich sie den gesamten Bereich und befreite ihn mit ihrem kreativen Ansatz von jeglicher Dokumentation. Manche Fotografien von Bildern sind mit ihrem Inhalt absurd, aber in der Art und Weise, wie die Autorin sie interpretiert, werden sie wesentlich und wichtig. So werden unwichtige und recht zufällige und nebensächliche Details zu den Hauptprotagonisten nicht nur fotografischer Bilder, sondern auch zur Geschichte eines Raumes. Durch einen geschickten Rollenaustausch ändert die Autorin die Rollen von “gefangenen” Szenen und das Unwichtige wird zum Wichtigen. Die Fotos sind in einem kleineren Format und die meisten von ihnen sind schwarz und weiß, in hellen, grauen Tönen; nur der kleinere Teil ist in der Farbe, die im geringen Maß in der aufgenommenen Szene vorhanden ist. Sie kümmert sich um die Farbe sowie den Inhalt und die Komposition des Bildes. Stefanie Minzenmay hat mit dieser Serie fotografischer Bilder ein vollständiges Verständnis für diese Art von Medium gezeigt, und es ist offensichtlich, dass sie den aufgenommenen Raum vollständig fühlt, genauso wie sich selbst in dem Raum.   

Borislav Božić


O umjetnici Stefanie Minzenmay

Stefanie Minzenmay živi i radi u Neussu, u Njemačkoj. Od 2012. do 2016., pohađala je Školu za umjetničku fotografiju u Düsseldorfu kao i školu Lichtblick School u Kölnu.

Za svoju seriju portreta pod nazivom Protected Privacy! (Zaštićena privatnost!), koja je objavljena na izložbama u mnogobrojnim zemljama, Stefanie Minzenmay je 2015. godine osvojila nagradu KLPA International Portrait Photo Award u Kuala Lumpuru, a 2016. godine dobila je nagradu za fotografiju, za vrijeme svojega rezidencijalnog boravka u Dresdenu, u Europskom centru umjetnosti Hellerau. Fotografije nastale tijekom njezina boravka u Hellerau, u kazalištu Festspielhaus Hellerau, objavljene su kao knjiga, u izdanju izdavačke kuće Kunstagentur Dresden 2017. godine.

Osim toga, njezini su radovi nagrađeni ili nominirani za prestižna međunarodna priznanja, poput LACMA 2018. u Los Angelesu ili Kolga Tbilisi Photo Award u kategoriji “konceptualno”.

Stefanie Minzenmay, svojim konceptualnim, djelomično insceniranim i često serijskim djelima, traži ono što jest, što je skriveno i očito, i bavi se efemernim stanjima. Koristi vrlo fokusiranu i reduciranu slikovnu komunikaciju. Za nju je mnogo toga samo hipoteza ili među stanje, uzaludno, prolazno, nestalno, jedna vrsta obmane  ili sugerirane pretpostavka, ali u svakom slučaju uvijek rezultat subjektivne odluke fotografa.

Kurzvita und Artist Statement von Stefanie Minzenmay

Stefanie Minzenmay lebt und arbeitet in Neuss, Deutschland. Von 2012 bis 2016 war sie Teilnehmerin an Jahresklassen der Schule für künstlerische Fotografie in Düsseldorf sowie an der Lichtblick School in Köln.

Mit ihrer inzwischen international ausgestellten Portraitserie Protected Privacy! wurde Stefanie Minzenmay 2015 Preisträgerin des KLPA International Portrait Photo Award in Kuala Lumpur und erhielt 2016 den Residenzpreis des Portraits Hellerau Photography Award, Europäisches Zentrum der Künste, Dresden. Die während ihres Residenzaufenthaltes Hellerau entstandenen fotografischen Arbeiten im Festspielhaus Hellerau sind 2017 im Verlag der Kunstagentur Dresden als Buch erschienen.

Darüber hinaus wurden ihre Arbeiten mehrfach bei international kuratierten Awards ausgezeichnet bzw. nominiert, etwa beim LACMA 2018 in Los Angeles oder beim Kolga Tbilisi Photo Award in der Kategorie „Conceptual“.

Stefanie Minzenmay ist mit ihren konzeptionellen, teilweise inszenierten und häufig langfristig oder seriell angelegten Arbeiten auf der Suche nach dem, was ist, nach Verdecktem und Offensichtlichem, und befasst sich mit ephemeren Zuständen. Sie verwendet dabei eine sehr fokussierte und reduzierte Bildsprache. Vieles ist für sie nur eine Hypothese oder ein Zwischenzustand, widerlegbar, vergänglich, flüchtig, eine Täuschung oder eine suggerierte Annahme, in jedem Fall aber immer eine subjektive Entscheidung des Fotografen.

Komentari su zatvoreni.