IZLOŽBA POLAZNIKA ŠKOLE FOTOGRAFIJE

SVI STE POZVANI

2. rujna 2013. u 19 sati u Narodnu čitaonicu, Rijeka, Korzo 24

 

_____________________________________________________________________________________________________

Škola fotografije

Fotoklub Rijeka u svojoj dugogodišnjoj tradiciji kontinuirano educira iz područja fotografskog stvaralaštva zainteresirane građane i svoje članove. Najčešće su to hobisti s istim interesom a različitih ambicija i motivacija.  Jedni se zadovolje da umiju napraviti dobru porodičnu fotografiju ili da što korektnije  dokumentiraju sebe, svoje okruženje, svoj svakodnevni život, a jedan dio polaznika iskazuje jasne ambicije k prostoru umjetničke fotografije. Dakle, hoće javno rasprostrijeti svoje stvaralačke dimenzije. Mnogi članovi, koji su prošli klupsku edukaciju, kroz redovnu izlagačku aktivnost dokazali su fine razine umjetničkoga govora. Najbolje o tome svjedoče njihove nagrade, priznanja i statusi. Iz povijesti Kluba vidljivo je da su mnogi članovi od prvotnog hobija – fotografije, sasvim ozbiljno kontinuiranim radom prešli u ozbiljne, društveno priznate fotografske stvaraoce.

Sadašnji edukacijski program prati i korespondira s aktualnom tehnološkom stvarnosti, a kreativno usmjerenje tog programa sasvim relevantno problematizira klasičnu estetsku mjeru i suvremeni fotografski rez i pogled na zbilju koja nas okružuje. Program i način rad s polaznicima  osmišljen je metodički.  Radi se u malim grupama, a analiza rada je  individualna. Istovremeno se problematizira fotografski aparat kao sredstvo koje omogućava realizaciju ideje, zamisli, a u individualnom radu pokušava se kod svakog polaznika otkriti njegov osobni stvaralački senzibilitet te ga osvijestiti i poticati na razvoj i napredovanje.  Danas se svatko bavi poučavanjem i edukacijom;  i tko zna i tko ne zna.   U Školi fotografije Fotokluba Rijeka rade iskusni predavači, višestruko nagrađivani prosvjetni radnici i dokazani fotografski autori.

Trenutno je  u Klubu dosta članova koji su prve stvaralačke impulse i jasne autorske poglede dobili upravo na  toj našoj edukaciji, a kasnije i u klupskim druženjima. Sada su priznati autori koji svojim radom promoviraju i sebe i Klub.

Na ovoj izložbi predstavljamo autore iz posljednja tri ciklusa Škole fotografije Fotokluba Rijeka. Njihovi radovi nastali su u procesu učenja kroz snimateljske zadaće i rezultat su suvislog korištenja fotografskog aparata te sveukupnog osjećanja sebe i prostora oko sebe. Svaki polaznik predstavljen je s jednom fotografijom.

Autori su: Sandra Pavlić, Dolores Turkalj, Iris Lazić, Tomislav Klobučarić, Emma Sušanj, Aleksandra Veselinović, Ana Bajek, Flavio Mendiković, Mirko Kučuk, Toni Mance, Vera Gambar, Duško Kulaš, Gordana Marunica, Igor Butorac, Ivana Čohar, Josipa Novaković, Maja Škunca, Marko Zimmermann, Sandra Končarević i Toni Stipetić.

Voditelj Škole fotografije:

Borislav Božić, prof.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Fotoklub RIJEKA, Rijeka, Pod voltun 4, pp 63,  fotoklubri@gmail.com,  095 913 17 69

 _____________________________________________________________________________________________________

 

 

Komentari su zatvoreni.