KOZAR SUMRAKA I KOZAR ZORE

Izložba Bore Rudića Državni arhiv u Rijeci, Prk Nikole Hosta 2, od 18. do 30. 9. 2019. Boro Rudić, pripovijeda svjetlom i sjenkom Toliko različiti da nema dva ista čovjeka na svijetu, svi ljudi ipak borave u istom krugu ovoga svijeta. U krugu koji ocrtava susret svjetla i tame. Za…

NASTAVI ČITATI

AKTUALNI TRENUTAK SUVREMENE MAKEDONSKE FOTOGRAFIJE

Državni arhiv u Rijeci, Prk Nikole Hosta 2, od 18. do 30. 9. 2019. Umjetnička fotografija u Makedoniji ima svoju tradiciju i povijest. Zbog činjenice da do sada makedonska fotografija nije u potpunosti istražena niti analizirana, Foto savez Makedonije ulaže stalne napore za prezentaciju stvarnih fotografskih trendova i pristupa u…

NASTAVI ČITATI