FOTOPROMENADA 2020.

Na ovogodišnju Fotopromenadu prijavilo se 29 autora iz cijele Hrvatske i jedan autor iz Slovenije. Sve pristigle prijave pregledala je Marija Lazanja Dušević, viša kustosica dokumentaristica u Muzeju grada Rijeke. Ovo je njena impresija:

Na natječaj Fotokluba Rijeka Fotopromenada odazvalo se 29 autora, svaki sa 4 do 6 radova, te je u konačnici pristiglo 162 fotografije.  Odabir fotografskih motiva bio je slobodan te se fotografski izričaj realizirao kroz široki raspon motiva, od putopisno-dokumentarističkih u najvećem broju, preko socijalno angažiranih, zatim portretnih, hiperrealističkih pa sve do apstraktno-konsruktivističkih motiva. Dio fotografa odabrao je tradicionalni pristup i “povratak” crno-bijeloj fotografiji. Fotografsko promišljanje svih autora očituje se u minucioznom pristupu i interpretaciji različitih aspekata života, bilo da je riječ o prirodi, prirodnim pojavama, moru, portretima, društvenim zbivanjima,  čovjeku u suodnosu sa prirodom i/ ili arhitektonskim detaljima urbanog konteksta.  Neke od  fotografija prezentiraju trenutak vremena u vidu dokumentarističko putopisnih formi uhvaćenih u fokusu, druge fotografije prezentiraju duboko promišljanje i simboliku kojima fotografi potiču promatrača na promišljanje, dok poneke prezentiraju vješto odabrane redateljsko poetične kadrove, predstavljajući impresivna sugestivna ostvarenja.

Nagrada za najbolju fotografiju dodijeljena je autoru 22 /Goran Grudić/ za fotografiju br. 3 koja uz promišljeno kadriranje i spretan odabir boja, donosi dojmljivu vizualizaciju atmosfere prirode dočaravajući sfumato pejzaža na kraju dana.

Pohvala se dodjeljuje  autoru 15 /Ana Grizilo/ za fotografiju br. 1  koja vještim kadriranjem te kontrastom svjetla i sjene naglašava linearnu perspektivu kadra, te time uvodi promatrača u kontekstualizaciju suodnosa čovjeka i arhitekture s naglaskom na promišljanje o  propadanju i destrukciji arhitekture.

Osim nagrađenih, treba istaknuti još i autore 17 /Đoko Glušica/, 12 /Dario Dorčić/ i 16 /Neda Rački / zbog interesantnih fotografskih ciklusnih ostvarenja. Na svim pristiglim natječajnim radovima prisutna je dojmljiva kreativnost i promišljenost kao rezultat bogatstva fotografske interpretacije, iznimnog uočavanja i umjetničke vještine, odnosno onoga  što su nam  autori prezentirali kroz  prikladni odabir fototehnika, motiva i simbola.

Marija Lazanja Dušević,

viša kustosica dokumentaristica


1. Ivo Mišur


2. Verdan Grubelić


3. Dario Jurjević


4. Silvija Butković


5. Tina Kovač


6. Ljiljana Dorčić


7. Živko Žagar


8. Erika Peran


9. Blanka Žluticky


10. Linda  Spicijarić


11. Vera Jurić


12. Dario Dorčić


13. Olga Karlović


14. Branimir Ritonja


15. Ana Grizilo – POHVALA


16. Neda Rački


17. Đoko Glušica


18. Tatjana Travica


19. Andrija Čolakovac


20. Biljana Pantelić Adžaga


21. Danijela Macura


22. Goran Grudić – NAJBOLJI


23. Mirna Bartolić


24. Aleksandar Tomulić


25. Enes Rizvić


26. Neda Čamić


27. Sandra Končarević


28. Stanislav Juretić


29. Branko Kukurin

Komentari su zatvoreni.