TREĆI ELEMENT/ THE THIRD ELEMENT

______________________________________________________________

TREĆI ELEMENT

Međunarodni fotografski natječaj na temu vode.

I kada  bi sve na ovoj planeti izgorjelo, ostala bi voda – i u njoj iskra novog života. 

Seneka

Čovjek je nekad živio u neposrednom kontaktu s prirodom, cijenio je i uvažavao te intenzivno promatrao, sav se njegov život odvijao u okviru četiri elementa, a to su : ZEMLJA, VATRA, VODA, ZRAK. U  evolutivnoj spirali čovjek je  spoznao da postoji  mnogo više elemenata, dokučio neslućene znanstvene spoznaje, otišao na Mjesec i štošta još drugog, i u tom svom hodu kroz povijest zaboravio, zanemario TREĆI ELEMENT – VODU, kao osnovnu supstancu svojega života. Dnevno svjetski mediji prenose vijesti ili o nestašici čiste vode ili o nekim novim eko incidentima ili pak o kataklizmama koje voda uzrokuje. To je jedan od povoda da se upustimo u“inventuru”  vode i sve što je vezano uz vodu.

Temeljni cilj projekta je pokrenuti ljude da u svojoj neposrednoj sredini otkrivaju prirodna bogatstva i ljepote vezane za vodu, a isto tako da detektiraju specifične ekološke situacije koje ugrožavaju naš TREĆI ELEMENT, ili pak da daju neko drugo, osobno, viđenje ove teme kroz medij fotografije.

Borislav Božić, prof.

TREĆI_ELEMENT_NATJEČAJ_HR.doc         N.pdf

TREĆI-ELEMENT_PRIJAVNICA_HR.doc      P.pdf

________________________________________________________________

THE THIRD ELEMENT

International photo contest on the subject of water

 Even if everything burns out on this planet, there would be water left – and in it a spark of a new life.

Seneka

A man used to live in a close contact with nature, apprecied, cherished and intensively observed it. His whole life used to run in between four elements which are: EARTH, FIRE, WATER, AIR. During the evolution a man figured there were many more elements, perceived unsurmised scientific ideas, went to the Moon and did many other things, and in his being through history he ignored THE THIRD ELEMENT – WATER as an elementary substance of his life. World medias are daily infoming us of either lack of clean water or some new ecological incidents or even cataclysms caused by water.This is one of the reasons for “inventory-making“ of water and everything connected to it.

The main goal of this project is to encourage people to discover natural resources and attractions in their immediate surroundings related to water and also to detect specific eco situations which endanger our THIRD ELEMENT or maybe give another, maybe their own, view on the subject through photographs.

Borislav Božić, prof

THE THIRD ELEMENT _CONTEST_EN                    C.pdf

 

Komentari su zatvoreni.